5 vinkkiä, joilla toimitilojen muutostyöt pysyvät aina aikataulussa

Ota yhteyttä

Kaikki ECC:n tekemät urakat ovat valmistuneet sovitussa ajassa ja usein selvästi alle aikataulun. Miten se on mahdollista? Mikä on ECC:n salaisuus?

Seuraavien viiden vinkin avulla toimitilojen muutostöiden kesto pysyy kohtuullisena.

1. Erikoistuminen auttaa toimijaa keskittämään resursseja

Monella toimialalla pätee sama lainalaisuus: Mitä rajatumpaa palvelua yritys on erikoistunut tarjoamaan, sitä laadukkaampi ja kilpailukykyisempi heidän tuotteensa on.

ECC on erikoistunut vain toimitilojen muutostöihin ja toimitilarakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen prosessit ja verkostot eivät ole hajaantuneet pitkin kiinteistöalan laajaa kenttää. Kaikki yrityksen toiminnassa tähtää laadukkaampien ja kustannustehokkaampien toimitilamuutosten toteuttamiseen.

2. Oma toiminnanohjausjärjestelmä auttaa aikatauluttamisessa

Toimitilojen muutostöissä on harvoin käytössä kunnollisia toiminnanohjausjärjestelmiä. Osittain tästä johtuu ihmisten sangen yleinen kokemus siitä, että urakat toteutetaan sekavilla aikatauluilla, ja niiden eri vaiheisiin on hankala varautua etukäteen.

ECC:llä on oma toiminnanohjausjärjestelmänsä, jonka avulla työvaiheet aikataulutetaan selkeästi. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitilojen muutostöiden kesto on etukäteen tiedossa, ja mahdollisten hidastusten vaikutus projektin kulkuun on helppo hahmottaa. Paremman toiminnanohjauksen ansiosta ECC on onnistunut karsimaan toimitilarakentamisesta pois tehottoman tyhjäkäynnin.

3. Oma toimitusketju ja varasto nopeuttavat urakkaa

Projektinhallinnan lisäksi ECC on panostanut logistiikkaan vahvemmin kuin alalla on tapana. Yrityksellä on oma toimitusketjunsa ja varastonsa, jonka ansiosta esimerkiksi materiaalihankinnat pysyvät helposti hallinnassa.

Yhdessä toiminnanohjausjärjestelmän kanssa tämä tarkoittaa sitä, että ECC kykenee aloittamaan muutostyöt usein ilman erillisiä tilauksia, ja pystyy toisaalta myös nopeasti reagoimaan urakan keskellä muuttuviin tarpeisiin.

Toimitilamuutosten aikataulun kannalta oma varasto ja toimitusketju ovat erityisen tärkeitä lasielementtien tapauksessa. Normaalisti niitä voi joutua odottamaan viikkoja, kun taas ECC ei oman logistisen järjestelmänsä ansiosta joudu yleensä odottelemaan.

4. Monitaitoinen tiimi reagoi haasteisiin tehokkaasti

Tiimin kyky reagoida erilaisiin haasteisiin on vahvimmillaan, kun porukkaan kuuluu mahdollisimman monitaitoisia työntekijöitä. Jokaiseen tehtävään ei tarvita eri tiimiä, vaan sama porukka voi toteuttaa useita urakan vaiheita.

Tiimin monipuolisuus lyhentää toimitilojen muutostöiden kestoa kahdella tavalla: Ensinnäkin mitä harvemmin uusia työntekijöitä pitää perehdyttää kiinteistön erityispiirteisiin, sitä vähemmän aikaa menee hukkaan. Toiseksi monipuolinen tiimi osaa ratkaista yllättävät ongelmatilanteet nopeasti, kun paikalle ei tarvitse jokaista pientä tehtävää varten tilata erikoisalan osaajaa.

5. Tarkka aikataulu vähentää asiakkaan paineita

Usein toimitilamuutosten aikataulut venyvät ja tästä koituu lisäkuluja asiakkaalle. Asiakas saattaa joutua valitsemaan, onko hän valmis maksamaan lisää rahaa viikonloppu- ja iltatöistä vai antaako hän urakan lipsua yli arvioidun aikataulun.

ECC:llä toimitilojen muutostyöt voidaan tarvittaessa vuorottaa niin, että urakka on ajallaan valmis. Ryntäyskuluja ei laskuteta asiakkaalta, sillä aikataulussa pysyminen on osa palvelulupausta. Asiakkaan ei tarvitse stressata aikataulutuksesta.

Toimitilaurakan pysyminen aikataulussa on kaikkien etu

Venyvä urakka on haitaksi niin kiinteistön omistajalle kuin toimitilaa vuokraavalle yrityksellekin. Jokainen kuukausi ja jokainen päivä, jonka urakka venyy, on menetettyä rahaa.

ECC:n kyky suoriutua toimitilaurakasta tiukassakin aikataulussa parantaa kiinteistön käyttöastetta. Kun asiakas voi luottaa siihen, että toimitila on käyttökunnossa tiettynä päivänä eikä yhtään myöhemmin, neliöitä ei tarvitse seisottaa tyhjinä.

European Construction Company Oy on suomalainen toimitilarakentamiseen keskittyvä rakennusyhtiö. Ainutlaatuisen toimitusketjun ja projektimallin ansiosta 95 % kohteistamme on toteutettu jopa alkuperäistä aikataulua nopeammin. Haluatko toimitilojesi rakentajaksi kumppanin, johon voi luottaa? Tutustu referensseihimme.