Hyvinvointia edistävät toimitilat houkuttelevat vuokralaisia

Ota yhteyttä

Yhä useampi yritys haluaa löytää toimitilan, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Vuokranantajalle trendissä piilee sekä mahdollisuus että haaste.

Tässä artikkelissa kerromme, miten terveyttä edistävä toimitila toteutetaan ja mikä arvo hyvinvoinnilla on vuokralaisten kalastelussa.

Tärkein sääntö: Hyvä toimitila suunnitellaan ihmistä varten

Toimitila edistää hyvinvointia vain, jos se oikeasti palvelee tilan käyttäjiä. Hyvinvointia ei voi sanella ylhäältä päin, vaan kaikessa pitää mennä ihminen edellä.

”Toimitilan suunnittelussa lähtökohtana pitäisi aina olla ihminen, ja ihmisen fyysiset ja psyykkiset tarpeet sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä”, sanoo Scope Design Oy:n toimitusjohtaja Jenni Koskela.

Koskela on erikoistunut hyvinvointia tukevien toimitilojen suunnitteluun. Hänen mukaansa Suomessa olisi tällä saralla paljon parannettavaa:

”Toimistot suunnitellaan liian usein toteutusbudjetti edellä liian yksinkertaisesta tehokkuusnäkökulmasta. Ei ymmärretä, että tiloihin investoitu raha antaa parhaan tuoton, kun se käytetään tilankäyttäjiä kuunnellen ja heidän todellisiin tarpeisiinsa vastaten.”

Usein ylempi henkilö sanelee yrityksen tarpeet, ja työntekijälle osoitetaan uudesta toimistosta satunnainen paikka. Ei ole kuitenkaan mitään takeita, että paikka olisi optimaalinen työtehtävien tai yksilöllisten työtapojen kannalta.

”Jo toimitilan tilanjakoa suunniteltaessa olisi tärkeää osallistaa henkilöstöä ja pohtia yhdessä, millainen työympäristö parhaiten tukee kutakin työtehtävää. Voi olla, että kulmahuoneeseen kannattaa johtajan sijaan sijoittaa yrityksen tärkein koodariporukka. Laadukkaasti suunnitellussa monitilatoimistoissa erilaiset tarpeet on huomioitu, ja työntekijöiden hyvinvointi näkyy parempana työtehona, eli suoraan viivan alla”, Koskela tiivistää.

Näin vuokranantaja voi tehdä toimitilasta hyvinvointia edistävän

Seuraavien avainkäsitteiden kautta toimitilaa voi kehittää hyvinvointia tukevaan suuntaan:

 1. Luonnonvaloa jäljittelevä valaistus
 2. Miellyttävä akustiikka
 3. Tehokas ilmanvaihto
 4. Älykäs lämmitys
 5. Terveellisemmät materiaalit
 6. Luonteva sosiaalisuus
 7. Palautumista tukevat yhteistilat

Seuraavaksi kerromme tiiviisti, mitä tämä lista käytännössä tarkoittaa.

1. Automaattinen ledivalaistus ylläpitää päivärytmiä

Valaistus on yksi tärkeimmistä hyvinvointiin vaikuttavista muuttujista toimitiloissa. Suomessa tämä on totta ehkä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Talven pimeys panee työntekijöiden jaksamisen koetukselle.

”Länsimaissa ihmiset viettävät valtavia määriä aikaa sisätiloissa. Siksi toimitilan valaistuksella on yllättävän suuri merkitys elimistön vuorokausirytmin säätelyssä ja sitä kautta koko ihmisen terveyden ylläpidossa. Etenkin Suomessa valaistus on tärkeää. Jos ulkona on pimeää ja sisällä on pimeää, se vaikuttaa väistämättä hyvinvointiin ja työtehoon”, Koskela sanoo.

Tällä hetkellä paras keino huolehtia toimitilan valaistuksesta on automatisoitu, luonnollista vuorokausirytmiä jäljittelevä ledivalaistus. Valaistuksen värilämpötilaa ja valotehoa säädetään vuorokauden ajankohdan mukaisesti, jolloin se ylläpitää elimistön luonnollista rytmiä ja parantaa muun muassa unenlaatua.

2.​ Toimitilan akustiikka vahvistaa yksityisyyden kokemusta

Toimitilan akustiikan kehittäminen alkaa akustoivista rakennuselementeistä ja jatkuu melua torjuvalla kalustuksella. Onnistunut meluntorjunta madaltaa stressitasoja.

”Toisaalta kaikuisissa huoneissa on muitakin ongelmia kuin pelkkä melusaaste. Huonosti akustoidussa tilassa ihmiseltä katoaa oman tilan tuntu. Kaipaamme toimistossakin pesäpaikkaa, jossa on rauhallista olla. Akustiikan ja äänimaisemoinnin avulla jopa avotoimistoon voi luoda turvallista tunnelmaa”, Koskela selittää.

Akustiikan tapauksessa korostuu yksilöllisten ratkaisujen tärkeys. Osa ihmisistä tarvitsee enemmän suojaa häiriöiltä kuin toiset. Joillekin työnteko muuttuu mahdottomaksi, jos taustalta kuuluu puheensorinaa, kun taas toisia tällainen äänimaisema miellyttää. Eri työntekijöillä on erilaiset tarpeet, jotka pitää huomioida toimitilaa suunniteltaessa.

3.​ Ilmanvaihto parantaa terveyttä ja työtehoa

Ilmanvaihto on yksi selkeä tekijä, jonka avulla kiinteistönomistaja voi parantaa vuokralaisten hyvinvointia. Tehokas ilmanvaihto vähentää työntekijöiden poissaoloja ja parantaa työterveyttä.

Vuonna 2015 julkaistun Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan ilmanvaihdolla on merkittävä vaikutus työtehoon. Tutkimuksessa todettiin, että tehostettu ilmanvaihto paransi työntekijöiden kognitiivista suorituskykyä 8 %, minkä arvioitiin tuovan yritykselle 6500 dollarin vuosittaisen tuoton työntekijää kohden.

4. Myös toimitilojen lämmityksessä olisi parannettavaa

Lämmityksen säätäminen kohdalleen on yhtä tärkeää kuin ilmanvaihdosta huolehtiminen. Tehokkaimpiin tuloksiin päästään älykkäillä lämmitysratkaisuilla.

IoT-teknologialle perustuva etävalvonta ja automatisointi mahdollistavat todella tarkan lämmönsäädön. Lämmityksen säätäminen eri tilojen tarpeita vastaavaksi parantaa työntekijöiden hyvinvointia, ja sitä kautta työn tuottavuus nousee arviolta 4-7 prosenttia.

5. Terveelliset materiaalit alentavat kemikaalikuormaa

Ihmiset viettävät ison osan elämästään työpaikalla. Siksi toimiston materiaalien aiheuttama kemikaalikuorma heijastuu suoraan työntekijän yleiseen hyvinvointiin.

Eniten toimitilojen sisäilman ongelmia aiheuttavat niin sanotut VOC-yhdisteet, joita irtoaa erilaisista pinnoitteista, sisustusmateriaaleista ja kemiallisista valmisteista sekä myös elektroniikasta, kuten kopiokoneista ja tietokoneista. Eniten VOC-päästöjä on uusissa rakennuksissa.

VOC-yhdisteet voivat ärsyttää silmiä ja limakalvoja sekä aiheuttaa päänsärkyä. Haittavaikutuksia torjutaan terveellisillä materiaaleilla sekä tehokkaalla ilmanvaihdolla.

6. Toimitilan pitää vastata sosiaalisiin tarpeisiin

Ihminen on sosiaalinen eläin myös työpaikalla. Siksi toimitilan tulee tarjota mahdollisuuksia viettää miellyttävästi aikaa oman lauman kanssa. Sosiaalisuus vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta tutkitusti enemmän kuin mikään muu asia elämässä.

Toimitilaan kannattaa varata jaettuja tiloja, joissa työntekijät voivat paitsi tehdä töitä ryhmässä myös viettää taukoja ja jopa vapaa-aikaa yhdessä.

”Toimitilan suunnittelussa on hyvä miettiä etukäteen, miten tila voi tukea hyvää työskentelykulttuuria ja henkilöstön yhteenkuuluvuutta”, Koskela tiivistää.

Eri toimistojen välillä yhteiskäytössä olevat sosiaaliset tilat madaltavat yritysten välisiä raja-aitoja. Usean toimiston yhteinen taukotila voi tuoda mukavan lisän työpaikan sosiaaliseen elämään.

Eniten sosiaalisuus korostuu coworking-tiloissa. Tällaiset tilat tarjoavat mahdollisuuden matalan kynnyksen sosiaalisuuteen työpäivän lomassa. Ei ole sattumaa, että coworking-toimitilat lisäävät suosiotaan räjähdysmäisesti.

7. Stressittömät tilat ja liikuntapisteet tukevat palautumista

Hyvinvointia edistävä toimitila tarjoaa puitteet palautumista tukevaan toimintaan, kuten liikuntaan ja rauhoittumiseen – myös kesken työpäivän. Lyhyet palautumisen hetket työtehtävien lomassa laskevat stressitasoa merkittävästi ja tukevat työtehoa.

Palautumista edistävät muun muassa hiljaiset tilat, jonne voi mennä hetkeksi torkkumaan tai meditoimaan omaan rauhaan. Yhä useammasta toimitilarakennuksesta löytyy myös hyvinvarusteltu kuntosali. Terveellisempiin työtapoihin kannustavien tilojen ja toimintojen sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ne tulevat maksimaaliseen käyttöön.

”Perinteisesti yrityskuntosalit sijoitetaan kellarikerroksen pimeimpään tilaan, jossa ei ole mukava viettää aikaa. Siellä ne eivät palvele tarkoitustaan. Toisaalta toimistotiloihin kannattaa sijoitella taukojumppaan kannustavia pieniä liikuntapisteitä, vaikkapa puolapuut tai juoksumatto, jolle voi nousta kävelemään puhelinpalaverin ajaksi”, Koskela sanoo.

Sertifikaatilla voi todistaa, että hyvinvointiin on panostettu

Erilaisilla sertifikaateilla kiinteistönomistaja voi todistaa sitoutuneensa myönteisiin arvoihin. Rakennusten vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen mittaa WELL-sertifikaatti. Se perustuu International WELL Building Instituten ylläpitämään standardiin ja siinä kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • ilmanlaatu
 • puhdas vesi
 • terveellinen ravitsemus
 • valaistus
 • fyysinen hyvinvointi
 • mukavuus
 • henkinen hyvinvointi

Hyvinvointisertifikaatti voi yllättää potentiaalisen vuokra-asiakkaan myönteisesti ja auttaa toimitilaa näin erottumaan kilpailijoista. Suomessa toimii useita yrityksiä, jotka suorittavat auditointeja WELL-sertifikaattia varten.

European Construction Company Oy on suomalainen toimitilarakentamiseen keskittyvä rakennusyhtiö. Ainutlaatuisen toimitusketjun ja projektimallin ansiosta 95 % kohteistamme on toteutettu jopa alkuperäistä aikataulua nopeammin. Haluatko toimitilojesi rakentajaksi kumppanin, johon voi luottaa? Tutustu referensseihimme.