Käyttöaste kattoon: 10 ideaa toimitilojen markkinointiin

Ota yhteyttä

Toimitiloista on tällä hetkellä runsaasti ylitarjontaa. Pääkaupunkiseudun toimistoista oli vuonna 2017 tyhjillään 14 prosenttia. Tämä tarkoittaa yli miljoonaa neliömetriä. Eniten vajaakäytöstä kärsivät vanhat liikerakennukset.

Kun kiinteistölle ei löydy vuokralaista, jokainen kuukausi tuottaa sijoittajalle tappiota. Tyhjillään olevan toimitilan markkinointiin kannattaa panostaa, jotta uudet vuokralaiset löytyvät mahdollisimman nopeasti edellisen poistuttua, ja käyttöaste saadaan pidettyä korkeana.

1. Anna ilmoituksessa avokätisesti tietoa toimitilasta

Kaikenlaisten vuokrakiinteistöjen ilmoituksissa tärkeintä on hyvä teksti. Tämä pätee myös toimitilojen vuokrauksessa.

“Yleensä ilmoituksissa saisi olla enemmän tietoa kiinteistöistä. Puuttelliset tiedot eivät houkuttele ottamaan yhteyttä”, sanoo digimarkkinoinnin asiantuntija Arttu Raittila markkinointitoimisto Hopkinsilta.

Ilmoitustekstin tärkein tehtävä on vastata kysymyksiin, joita vuokrakiinteistöä etsivän henkilön mielessä pyörii. Kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraavien tietojen selkeään esittämiseen:

  • Perustiedot: Sijainti, pinta-ala, kunto ja vuokrasopimuksen minimikesto. Pohjapiirros, josta selviää huoneiden lukumäärä ja käyttötarkoitus, esimerkiksi neuvottelutilojen määrä.
  • Ekstrat: Kaikki toimitilan poikkeavat erityispiirteet, jotka voivat kiinnostaa hakijaa. Näitä voivat olla esimerkiksi sijaintikerros, aulapalvelut, hissien määrä, parkkipaikat sekä julkiset kulkuyhteydet. Myös ympäristöystävällisyys kiinnostaa yhä useampia vuokralaisia.
  • Yhteystiedot: Anna hakijalle mieluiten useita tapoja ottaa yhteyttä.

2. Hinta tekee vuokrailmoituksesta kiinnostavamman

Toimitilan vuokrailmoituksessa ei useinkaan mainita vuokran suuruutta. Kiinteistön omistaja haluaa ymmärrettävästi neuvotella vuokran erikseen kunkin asiakkaan kanssa, sillä hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten määräaikaisen vuokrasopimuksen kesto tai remontintarve.

Tässä on mahdollinen valttikortti toimitilan markkinointiin. Täysin avoimilla korteilla pelaaminen herättää asiakkaissa luottamusta ja kiinnittää huomiota positiivisella tavalla.

Kannattaa ilmoittaa jonkinlainen hintapyyntö, jos se on mahdollista. Mitä enemmän hakijalle annetaan kiinnostavaa tietoa, sitä voimakkaammin hän on jo ilmoituksen luettuaan sitoutunut ajatukseen kyseisen kiinteistön vuokraamisesta.

3. Vuokrailmoituksessa vetoa hakijan tunteisiin

Normaalissa asuntojen markkinoinnissa kaikki tietävät, ettei vuokrasopimuksia solmita vain tiedon ja järjen varassa. Kiinteistön herättämät tunteet ja mielikuvat ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin kylmä harkinta.

Toimitilojen markkinoinnissa tunteisiin yritetään vedota paljon harvemmin kuin yksityisasuntoja kaupattaessa.

“Oikeasti yritysasiakkaat tekevät tunteisiin perustuvia valintoja siinä kuin kuluttajatkin. Toimitilojen markkinoinnissa voisi etsiä useammin inspiraatiota asuntojen vuokrailmoituksista”, Raittila neuvoo.

Parhaimmillaan toimitilan vuokrailmoituksessa tunne ja järki kohtaavat. Faktojen avulla lukijalle voi tarjota myönteisiä mielikuvia. Esimerkiksi läheisten lounaspaikkojen, kuntosalien ja viheralueiden esitteleminen auttavat luomaan konkreettisia mielikuvia siitä, millaista arki uudessa toimitilassa olisi.

Tunteisiin voi vedota myös avaamalla kiinteistön historiaa. Jos toimitila on hakijasta muuten kiinnostava, historiallisen ulottuvuuden kautta hän pääsee heti sijoittamaan itsensä osaksi kiinteistön tarinaa.

4. Hyvät kuvat pysäyttävät nettiä selaavan

Netissä kuvien arvoa on vaikea liioitella. Kuva on yleensä se ensimmäinen asia, joka kiinnittää selaajan huomion ja pysäyttää hänet ilmoituksesi äärelle.

Hyvissä vuokrailmoituksen valokuvissa kiinteistö näkyy sisä- ja ulkopuolelta. Niistä paljastuvat sekä yleiskuva että kaikki erityislaatuiset yksityiskohdat.

Markkinointiin tarkoitetuissa valokuvissa pitää huomioida paitsi informatiivisuus myös esteettisyys. Laaduton valokuva antaa huonon ensivaikutelman.

Kiinnitä huomiota tilojen stailaamiseen. Siirrä turhat rojut syrjään ja toteuta tyylikkäiden yksityiskohtien avulla kevyt sisustus, joka paljastavaa sen, miltä kiinteistö näyttää käytössä.

Ehdottomasti parhaaseen tulokseen päästään, kun palkataan avuksi arkkitehtuurin kuvaamiseen erikoistunut ammattilainen. Hänellä on oikeat välineet sekä ymmärrys siitä, miten kiinteistön saa näyttämään hyvältä ja miten hakijassa voi herättää myönteisiä tunteita.

5. Huomioi toimitilasta kertoessasi uudet yrittäjät

Toimitilan markkinoinnissa kannattaa huomioida, että monet asiakkaat ovat uusia yrittäjiä. He saattavat olla hankkimassa ensimmäistä kertaa toimistoa eivätkä he välttämättä tunne alan käytäntöjä.

Älä siis epäröi vääntää itsestäänselvältä tuntuvia asioita rautalangasta.

“Esimerkiksi monet vuokranantajat ovat valmiita tekemään väliseinäratkaisuja vuokralaisen puolesta, mutta hakija ei välttämättä tiedä sitä. Markkinoinnissa kannattaa nostaa esiin kaikki vuokralaiselle tarjottavat hyödyt”, Raittila sanoo.

6. Markkinoi toimitilojasi muuallakin kuin portaaleissa

Toimitiloihin erikoistuneet nettipalstat eivät ole aina kovin laadukkaita. Hakutoiminnot ovat usein puuttellisia, ja yhdestä kiinteistöstä voi olla monta keskenään kilpailevaa ilmoitusta eri välittäjiltä. Ilmoitusten teksteissä tiedot ovat usein puutteellisia.

Hyvänä puolena toimitilojen heikkolaatuisissa vuokrailmoituksissa on, ettei niiden joukosta erottuminen ole vaikeaa. Hyvällä tekstillä ja hyvillä kuvilla varustettu ilmoitus pomppaa esiin.

Pelkästään portaalien varaan ei kuitenkaan kannata heittäytyä. Vapaana olevista toimitiloista voi ilmoitella omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Toimitilojen vuokraamisessa myös puskaradio on yhä nykyään erittäin tärkeässä roolissa. Eli laadukkaista toimitiloista kannattaa aina vinkata tutuille.

Maksullista mainontaa on syytä harkita etenkin, jos yrityksellä on tarjolla useita vapaita toimitiloja.

7. Älä markkinoi väärille ihmisille

Toimitilojen markkinointi on omalla tavallaan haasteellista, koska tarve uusille tiloille ei ole yrityksissä jatkuvaa vaan ajankohtaan sidottua. Tästä syystä toimitilan markkinoinnissa on tärkeää kohdentaa viesti oikealle yleisölle.

“Hakusanamainonnassa voi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, pyörivätkö omat sivustot mukana oikean paikkakunnan hauissa. Jos tarjolla on toimitiloja Helsingissä, mutta mainos tulee esiin myös hakulauseella ‘vapaat toimitilat Pori’, niin silloin kohdentaminen on pielessä”, Raittila ohjeistaa.

Myös muiden Googlen palveluiden, kuten Youtuben ja Gmailin, mainokset pitää virittää tarkasti kohdalleen. Maantieteellisen sijainnin lisäksi voit kohdentaa mainoksia muun muassa seuraavilla ehdoilla:

  • Vaikuttaako henkilö nettikäyttäytymisen pohjalta siltä, että hän on perustamassa tai perustanut uuden yrityksen?
  • Onko henkilö selannut kilpailevien toimitilavuokraajien sivuja?
  • Onko henkilö kiinnostunut läheisistä aiheista, kuten toimiston sisustamisesta tai vaikkapa toimitilojen vuokraamisen byrokratiasta?

8. Ota markkinoinnin automaatiosta kaikki irti

Markkinoinnin automaatiota voi hyödyntää monilla tavoilla toimitilojen markkinoinnissa.

  • Yksinkertaisimmillaan automaatio on lähinnä hyvin kohdennettua sähköpostimarkkinointia. Automaattisella sapluunalla voi kertoa potentiaalisille asiakkaille uusista vapaista toimitiloista, jotka todennäköisimmin vastaavat hänen tarpeitaan. Asiakasta ei siis spämmätä satunnaisilla viesteillä vaan nettikäyttäytymisen perusteella räätälöidyillä automaattisilla tarjouksilla.
  • Linkedinissä ja Twitterissä tehdyn sisältömarkkinoinnin pohjalta kannattaa tehdä uudelleenmarkkinointia. Käytännössä somessa jaetaan ensin hyvä artikkeli, jolla houkutellaan oikeanlaista yleisöä sivustolle vierailemaan. Vierailijoille kohdennetaan automaattisesti tarjouksia, jotka liittyvät siihen sisältöön, josta he ovat olleet kiinnostuneita.
  • Automaatiossa voi hyödyntää myös puhelinta, jos käytössä vain on numeroita. Viikko pari ensimmäisen kontaktin jälkeen hakijalle voi lähettää vaikkapa tekstiviestillä muistutuksen siitä, että sopivia toimitiloja on tarjolla. Yrityksen myyjille voidaan myös jossakin vaiheessa siirtää tieto siitä, että nyt olisi hyvä hetki soittaa asiakkaalle suora herättelypuhelu.

9. Pölyttymään jätetyt liidit = pölyttymään jätetty toimitila

Jos potentiaalinen asiakas jättää yhdeydenottopyynnön tai käsiisi tipahtaa kiinnostuneiden yrittäjien tietoja somen kautta, liidejä ei saa jättää pölyttymään. Tämä on yleinen virhe.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos saat hakijan kerran käymään verkkosivuillasi, somessa pitää jatkaa hänelle kohdennettua markkinointia. Tai jos olet saanut selville, minkä kokoista ja hintaista kiinteistöä jokin yritys etsii, heille kannattaa lähettää sähköpostissa tai puhelimitse uusia tarjouksia, kunnes tarve on täytetty.

Yksi toimitilavuokraamisen erityispiirteistä on pitkä harkinta-aika. Yrityksessä saatetaan kartoittaa uutta toimitilaa viikkojen tai kuukausien ajan, jopa vuosi ennen muuttoa.

Tästäkin syystä liidien lämmittely on tällä alalla kannattavaa. Ei tule luovuttaa vain sen vuoksi, että ensimmäisestä kontaktista on kulunut kauan aikaa. On hyvin mahdollista, että uusi toimitila on yhä hakusessa.

10. Hakukoneoptimointi on hyvä lisä toimitilojen markkinointiin

Hakukoneoptimointi on fiksu lisä toimitilojen markkinointiin etenkin, jos kyseessä on iso bisnes, jolla on käytössään paljon resursseja ja tarjolla useita vapaita toimitiloja.

Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan ohjata orgaanista liikennettä spesifeille sivuille, joilla listataan vapaita toimitiloja tietyltä paikkakunnalta tai tietystä kokoluokasta.

Huomaa, että hakukoneoptimointi on pitkäjänteinen prosessi. Orgaanista näkyvyyttä ei voi ostaa samalla tapaa silmänräpäyksessä kuin bannerimainontaa. Käytännössä hakukoneoptimointi kannattaa aina ulkoistaa jatkuvana projektina ammattilaiselle.

Kilpailu vuokralaisista pysyy kovana jatkossakin

Toimitilojen käyttöasteet ovat lähteneet viime aikoina kevyeen nousuun, mutta etenkin pääkaupunkiseudulla on yhä käynnissä vuokralaisen markkinat.

Sama trendi jatkuu varmasti vielä vuosien ajan. Kilpailu vuokralaisista ei ole ihan heti hellittämässä.

Tästä syystä etenkin vanhojen kiinteistöjen markkinointi on todella tärkeää, ja myös uusien toimitilojen näkyvyyteen kannattaa panostaa.

European Construction Company Oy on suomalainen toimitilarakentamiseen keskittyvä rakennusyhtiö. Ainutlaatuisen toimitusketjun ja projektimallin ansiosta 95 % kohteistamme on toteutettu jopa alkuperäistä aikataulua nopeammin. Haluatko toimitilojesi rakentajaksi kumppanin, johon voi luottaa? Tutustu referensseihimme.